Zamknięcie Roku 2013

Zamknięcie Roku 2013

Warszawska redakcja miesięcznika „Rachunkowość” po raz kolejny przygotowała książkę wyczerpująco omawiającą zagadnienia księgowego i podatkowego zamknięcia roku 2013 tj. Zamknięcie roku 2013. Książka według informacji wydawnictwa Rachunkowość ukaże się w sprzedaży w październiku br. i po tej dacie wszelkie złożone zamówienia będą niezwłocznie realizowane. W przedsprzedaży gwarancja niższej ceny 129 zł brutto.

W książce Zamknięcie roku 2013 zamieszczono rozszerzone i zaktualizowane opracowania poświęcone sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu z działalności oraz podatkom:

-roczne sprawozdanie finansowe (ogólne reguły zamykania ksiąg rachunkowych oraz sporządzania, badania i zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego; szczegółowe omówienie sposobu ustalania pozycji poszczególnych elementów sprawozdania finansowego: wprowadzenia, bilansu, rachunku zysku i strat, dodatkowych informacji i objaśnień, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunku przepływów pieniężnych),
-omówienie spraw budzących najczęściej wątpliwości (operacje w walutach obcych, różnice kursowe, odroczony podatek dochodowy),
-sprawozdanie z działalności (wymogi, zakres, układ),
-podatki dochodowe (opodatkowanie dochodu, przychody i koszty podatkowe, zmniejszenia i zwiększenia podstawy opodatkowania, korekty kosztów podatkowych, opodatkowanie dywidend),
-terminarz obowiązków podatników i płatników w okresie zamykania roku,
-analiza sprawozdania finansowego – czyli jak wyciągać wnioski ze sprawozdania i odpowiednio je przedstawiać osobom zainteresowanym.

Ponadto książka Zamknięcie roku 2013 wydawnictwa Rachunkowość Sp. z o.o. to podstawowy element, bez którego prowadzenie lub uczestnictwo w szkoleniach z zakresu bilansowego i podatkowego zamknięcia roku 2013 nie przyniesie oczekiwanego rezultatu. Publikacja Zamknięcie roku 2013 ma na celu zobrazowanie na szkoleniach zagadnień związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za 2013 r., z podatkowym zamknięciem roku 2013 oraz z bieżącym stosowaniem przepisów w podatkach VAT i CIT. Dzięki książce Zamknięcie roku 2013 uda się uczestnikom szkolenia skupić uwagę na praktycznych kwestiach zamykania ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdania finansowego.

Źródło: ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Dodaj komentarz